Skolas profila dzēšana

No ''VeA Wiki''
Jump to navigation Jump to search

Profailu dzēšana

Profailos tiek saglabātas e-pasta, printeru, valodas uzstādījumi. Profailus dzēst iesaka sekojošos gadījumos:

- šie uzstādījumi aizņem vairāk kā 10Mb;

- Jums autorizējoties datorā parādās brīdinājuma logi, saistīti ar skolas vajadzībām nepieciešamo uzstādījumu iesūtīšanu.

- Ja notiek aplikāciju abnormāla darbība.


1) Atveram Start -> Run… logu;

2) Ierakstām šajā logā \\abava\profile\s3_uzvard_v (s3_uzvard_v vietā rakstām savu lietotāja vārdu);

3) Atveras profailu mape;

4) Attēlojam slēptos failus - Tools -> Folder Options -> View (TAB) un atzīmējam Show hidden files and folders un aizveram logu nospiežot OK.

5) Izdzēšam visus failus no šīs mapes;

6) Ar „Reset” pogu pārstartējam datoru *1.

7) Veicam nepieciešamās konfigurācijas izmaiņas.*1) Ja lietotājs normāli beigs darbu ar sistēmu, piemēram izlogosies no datora un autorizēsies otreiz sistēmā, profaili nebūs dzēsti.