Matlab

No ''VeA Wiki''
Jump to navigation Jump to search

Matlab lietošana VeA tīklā

Matlab pieejams "K:" diska folderī "appz\matlab"

VeA ir divas atšķirīgas Matlab licences:

  • Classroom (30 vienlaicīgās (concurrent) licences) - izmantojamas tikai studentu apmācībām un mācību materiālu sagatavošanai šīm apmācībām. Šis Matlab atrodas zem:

K:\appz\matlab\R2015b-64-classroom

  • Academic (10 vienlaicīgās licences) - drīkst izmantot arī akadēmiskajiem pētījumiem. Šis Matlabs atrodas zem:

K:\appz\matlab\R2015b-64-academic

Darbina tos no attiecīgās direktorijas bin\matlab.exe. piem., K:\appz\matlab\R2015b-64-academic\bin\matlab.exe

Uz K: diska atrodas tikai Matlab Windows 64 bitu versijas. Ja kādam vajag Windows 32 bitu versijas vai Linux versijas, -lūdzu, ziņojiet ITML daļai

Tiem, kas nav domēnā, K: disks tas atrodas vietnē \\irbe\pub

Tāpat Matlab augstāk norādītās direktorijas var kopēt uz sava datora un darbināt no sava datora, speciāla instalācija nav nepieciešama. Licenču serveris gan atrodas VeA tīklā un attiecīgi darbināt matlab var tikai uz datoriem VeA tīklā.

Matlab Linux versiju var lietot ārpus VeA autentificējot to uz VeA iekšējo licencēšanas serveri; http://wiki.venta.lv/wiki/index.php/Matlab_Linux_%C4%81rpus_VeA


Classroom Use

Classroom licenses are restricted for use in on-campus teaching labs used solely for classroom instruction of students. Course instructors can use a copy of the software for course preparation only. Use of the products for any other purposes, such as research by faculty and staff, is not allowed.

Licences un moduļi

ACADEMIC R2015b Network Concurrent User

Count 	Product
10 	MATLAB

CLASSROOM R2015b Network Concurrent User:

Count 	Product
30 	MATLAB 	
30 	Simulink	
10 	Aerospace Blockset	
10 	Aerospace Toolbox	
10 	Bioinformatics Toolbox	
10 	Communications System Toolbox	
10 	Computer Vision System Toolbox	
10 	Control System Toolbox	
10 	Curve Fitting Toolbox	
10 	DSP System Toolbox	
10 	Database Toolbox	
10 	Econometrics Toolbox	
10 	Financial Instruments Toolbox	
10 	Financial Toolbox	
10 	Fuzzy Logic Toolbox	
10 	Global Optimization Toolbox	
10 	Image Acquisition Toolbox	
20 	Image Processing Toolbox 
10 	Image Processing Toolbox	
10 	Instrument Control Toolbox	
10 	MATLAB Report Generator	
10 	Mapping Toolbox	
10 	Neural Network Toolbox	
10 	Optimization Toolbox	
30 	Parallel Computing Toolbox	
10 	Partial Differential Equation Toolbox	
10 	Phased Array System Toolbox	
10 	RF Toolbox	
10 	Robotics System Toolbox	
10 	Robust Control Toolbox	
30 	Signal Processing Toolbox	
10 	Simscape	
10 	Simscape Driveline	
10 	Simscape Electronics	
10 	Simscape Fluids	
10 	Simscape Multibody	
10 	Simscape Power Systems	
10 	Simulink 3D Animation	
10 	Simulink Control Design	
10 	Simulink Report Generator	
30 	Statistics and Machine Learning Toolbox	
10 	Symbolic Math Toolbox	
10 	System Identification Toolbox	
10 	Trading Toolbox	
10 	Wavelet Toolbox