Konta veidošana

No ''VeA Wiki''
Jump to navigation Jump to search

Lietotāju kontu veidošana un dzēšana

VeA lietotāja konts tiek veidots šādos gadījumos:

 • darbiniekam stājoties darba vai citās līguma attiecībās ar VeA;
 • studentiem(bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās) - pēc imatrikulācijas VeA studējošo sarakstos
 • klausītājiem - pēc reģistrēšanās klausītāja statusā.

VeA lietotāja konts tiek aktivizēts pēc iepazīšanās un parakstīšanās par VeA IT resursu lietošanas noteikumu ievērošanu. Studējošajiem šāds punkts jau ir iekļauts studiju līgumā. Darbinieki iepazītes un parakstīties ar IT resursu lietošanas noteikumiem var ITML daļā - VeA C102 kabinetā.

Lietotāju konts tiek veidots pēc tam, kad persona ir reģistrēta LAIS - Latvijas Augstskolu informatīvajā sistēmā (lais.lv).

 • Studējošo reģistrāciju LAIS'ā veic automātiski imatrikulācijas gaitā.
 • Darbinieku reģistrāciju LAIS'ā veic VeA Personāla daļa.

Lietotāja konta un paroles nodošana lietotājiem

 • Studējošie ar savu lietotāja kontu, pirmreizējo paroli un ielogošanās kārtību tiek iepazīstināti studiju sākumā.
 • Darbiniekiem lietotāja konts un paroles uzstādīšana notiek klātienē, ITML daļā, VeA C102. kabinetā


Lietotāju paroles maiņa

Lietotāju paroles maiņas iespējas aprakstītas lapā Paroles maiņa

Lietotāja konta dzēšana

VeA lietotāja konts tiek bloķēts un dzēsts:

 • Pēc studējošā eksmatrikulācijas
 • Pēc līgumattiecību beigšanās ar darbinieku
 • Pēc lietotāja pieprasījuma
 • Ja konts netiek ilglaicīgi (> 1 gadu) izmantots.

Dzēšot lietotāja kontu, tiek dzēsti arī visi lietotāja faili kā arī e-pasta konts un e-pasti