"ITML vaditaja amata apraksts" versiju hronoloģija

Jump to navigation Jump to search

Atšķirību izvēle: atzīmē vajadzīgo versiju apaļās pogas un spied "Salīdzināt izvēlētās versijas".
Apzīmējumi: "ar pašreizējo" = salīdzināt ar pašreizējo versiju, "ar iepriekšējo" = salīdzināt ar iepriekšējo versiju, m = maznozīmīgs labojums.

  • ar pašreizējoar iepriekšējo 17:00, 2020 janvāris 29Gints Diskusija devums 2 987 baitu +2 987 Jauna lapa: INFORMĀTIKAS UN TEHNISKO MĀCĪBU LĪDZEKĻU DAĻAS VADĪTĀJA AMATA APRAKSTS<br /><br /> 1. Vispārējie noteikumi.<br /> 1.1. ITML daļas vadītājs ir Ventspils Augstskolas (VeA)...