Atšķirības starp "IS veidosana" versijām

No ''VeA Wiki''
Jump to navigation Jump to search
4. rindiņa: 4. rindiņa:
  
 
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 442 (2015. gads), pirms IS izstrādes vai iegādes ir jāveic '''sistēmas drošības politikas''' izstrāde un apstiprināšana un tālāka ievērošana:
 
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 442 (2015. gads), pirms IS izstrādes vai iegādes ir jāveic '''sistēmas drošības politikas''' izstrāde un apstiprināšana un tālāka ievērošana:
 
''''
 
  
  
12. rindiņa: 10. rindiņa:
  
  
IS '''informācijas resusu valdītāja''' galvenais pienākums ir organizēt un vadīt IS ieviešanu un tālāku uzturēšanu, tai skaitā:
+
IS '''informācijas resursu valdītāja''' galvenais pienākums ir organizēt un vadīt IS ieviešanu un tālāku uzturēšanu, tai skaitā:
 
* Kopā ar ITML daļu veikt plānotās IS risku novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 442 un iedalīt sistēmu pamata vai paaugstinātas drošības sistēmās.
 
* Kopā ar ITML daļu veikt plānotās IS risku novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 442 un iedalīt sistēmu pamata vai paaugstinātas drošības sistēmās.
 
* Veikt nepieciešamos drošības politikas dokumentu izstrādi (var piesaistīt ITML daļu).
 
* Veikt nepieciešamos drošības politikas dokumentu izstrādi (var piesaistīt ITML daļu).

Versija, kas saglabāta 12:47, 2020 februāris 3

Par informācijas sistēmu veidošanu un tālāku uzturēšanu VeA ITML daļā

VeA ITML daļa piedāvā uzturēt dažādas ar IT saistītas informācijas sistēmas (IS).


Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 442 (2015. gads), pirms IS izstrādes vai iegādes ir jāveic sistēmas drošības politikas izstrāde un apstiprināšana un tālāka ievērošana:


<em>"17. Pirms institūcija izstrādā vai uzsāk iepirkumu par jaunas sistēmas izstrādi, tā izstrādā un apstiprina šīs sistēmas drošības politiku un nodrošina, ka sistēmas izstrādes gaitā tā tiek ievērota."</em>

ITML daļa var pieņemt uzturēšanā IS tad, ja tai ir rektora apstiprināta IS drošības politika, kur cita starpā ir norādīts arī IS informācijas resursu valdītājs.


IS informācijas resursu valdītāja galvenais pienākums ir organizēt un vadīt IS ieviešanu un tālāku uzturēšanu, tai skaitā:

 • Kopā ar ITML daļu veikt plānotās IS risku novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 442 un iedalīt sistēmu pamata vai paaugstinātas drošības sistēmās.
 • Veikt nepieciešamos drošības politikas dokumentu izstrādi (var piesaistīt ITML daļu).
 • Rūpēties par nepieciešamajiem resursiem (piemēram., licenču atjaunošanu, atbalsta iegādi) un citiem darbiem, kas saistīti ar IS ekspluatāciju.
 • Nosaka IS mūža ilgumu, lietotājus un kompetences.

Ieviešot IS, ir jālemj arī par tās tālāku tehnisko uzturēšanas kārtību. Pastāv šādas iespējas:

 • Uzturēt to kā ārpakalpojumu;
 • Uzturēt to ar iekšējiem resursiem, piemēram, nododot ITML daļas uzturēšanā.

Ja IS tiek nodota ITML uzturēšanā, tad tā šādā gadījumā ir IS tehnisko resursu valdītājs un nodrošina vispārējus infrastruktūras resursus un darbus :

 • Tīklu, tai skaitā Interneta pieslēgumu un tam saistītos pasākumus (IPv4/IPv6 adresācija, DNS, ugunsmūri, pieejamības monitorings).
 • Dzelžus/serveru jaudas - CPU/RAM/Diska vietas.
 • Rutīnas lietas - dublējumkopēšanu, atjaunošanu, servera migrēšanu, restartēšanu.
 • Pēc IS informācijas resursu valdītāja norādēm - arī programmatūras rutīnas atjaunošanu.

Ja ir nepieciešamas papildu lietas vai specifiskas prasības, tad IS informācijas resursu valdītājs organizē šos pakalpojumus un arī resursus to nodrošināšanai. Piemēram, ja paredzams, ka sistēmā būs nepieciešams veikt programmēšanas darbus (programmatūras modifikācija, kļūdu labošana), tad ITML daļai papildus nepieciešams:

 • Tiesības izmantot un modificēt šo kodu. Vēlams, lai programmatūra ir licencēta ar kādu no atvērtā koda licencēm.
  IS funkcionalitātes apraksts, programmatūras koda un datu bāzu struktūras apraksts un cita programmatūras projektēšanā un izveidošanā izveidotā dokumentācjia.
 • Lietotāju un administratoru dokumentācija, ar norādēm par sistēmas uzturēšanā veicamajiem darbiem.

Jāatzīmē, ka:

 • šī ir tikai ITML daļai nepieciešamā informācija, un sistēmas lietošanai droši vien nepieciešama arī cita informācija un resursi (tos organizē IS informācijas resursa valdītājs).
 • IS uzturēšanu, piemēram, programmēšanas darbus, var veikt arī ārpus ITML daļas, tai skaitā var izmantot ārpakalpojumus.
 • Šobrīd (2020. gada februāris) ITML daļā nav programmētājs;

Jebkurā gadījumā, plānojot veidot, ieviest un uzturēt jaunu sistēmu, var detalizētāk apspriesties ar ITML daļu par šiem jautājumiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 442 Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 63. §) Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām