Atšķirības starp "IS veidosana" versijām

No ''VeA Wiki''
Jump to navigation Jump to search
(Jauna lapa: =Par informācijas sistēmu veidošanu un tālāku uzturēšanu VeA ITML daļā= <br />VeA ITML daļa piedāvā uzturēt dažādas ar IT saistītas informācijas sistēmas (IS). <br...)
(Nav atšķirību)

Versija, kas saglabāta 12:42, 2020 februāris 3

Par informācijas sistēmu veidošanu un tālāku uzturēšanu VeA ITML daļā


VeA ITML daļa piedāvā uzturēt dažādas ar IT saistītas informācijas sistēmas (IS).Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 442 (2015. gads), pirms IS izstrādes vai iegādes ir jāveic sistēmas drošības politikas izstrāde un apstiprināšana un tālāka ievērošana:


"17. Pirms institūcija izstrādā vai uzsāk iepirkumu par jaunas sistēmas izstrādi, tā izstrādā un apstiprina šīs sistēmas drošības politiku un nodrošina, ka sistēmas izstrādes gaitā tā tiek ievērota."


ITML daļa var pieņemt uzturēšanā IS tad, ja tai ir rektora apstiprināta IS drošības politika, kur cita starpā ir norādīts arī IS informācijas resursu valdītājs.


IS informācijas resusu valdītāja galvenais pienākums ir organizēt un vadīt IS ieviešanu un tālāku uzturēšanu, tai skaitā

 • Kopā ar ITML daļu veikt plānotās IS risku novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 442, un iedalīt sistēmu pamata vai paaugstinātas drošības sistēmās.
 • Veikt nepieciešamos drošības politikas dokumentu izstrādi var piesaistīt ITML daļu.
 • Rūpēties par nepieciešamajiem resursiem (piemēram., licenču atjaunošanu, atbalsta iegādi) un citiem darbiem, kas saistīti ar IS ekspluatāciju.
 • Nosaka IS mūža ilgumu, lietotājus un kompetences.

Ieviešot IS, ir jālemj arī par tās tālāku tehnisko uzturēšanas kārtību. Pastāv šādas iespējas:

 • Uzturēt to kā ārpakalpojumu;
 • Uzturēt to ar iekšējiem resursiem, piemēram, nododot ITML daļas uzturēšanā.

Ja IS tiek nodota ITML uzturēšanā, tad tā šādā gadījumā ir IS tehnisko resursu valdītājs un nodrošina vispārējus infrastruktūras resursus un darbus :

 • Tīklu, tai skaitā Interneta pieslēgumu un tam saistītos pasākumus (IPv4/IPv6 adresācija, DNS, ugunsmūri, pieejamības monitorings).
 • Dzelžus/serveru jaudas - CPU/RAM/Diska vietas.
 • Rutīnas lietas - dublējumkopēšanu, atjaunošanu, servera migrēšanu, restartēšanu.
 • Pēc IS informācijas resursu valdītāja norādēm - arī programmatūras rutīnas atjaunošanu.

Ja ir nepieciešamas papildu lietas vai specifiskas prasības, tad IS informācijas resursu valdītājs, organizē šos pakalpojumus un arī resursus to nodrošināšanai.Piemēram, ja paredzams, ka sistēmā būs nepieciešams veikt programmēšanas darbus (programmatūras modifikācija, kļūdu labošana), tad ITML daļai papildus nepieciešams:

 • Tiesības izmantot un modificēt šo kodu. Vēlams, lai programmatūra ir licencēta ar kādu no atvērtā koda licencēm.
  IS funkcionalitātes apraksts, programmatūras koda un datu bāzu struktūras apraksts un cita programmatūras projektēšanā un izveidošanā izveidotā dokumentācjia.
 • Lietotāju un administratoru dokumentācija, ar norādēm par sistēmas uzturēšanā veicamajiem darbiem.

Jāatzīmē, ka: