Git un Gitlab CE

No ''VeA Wiki''
Versija 15:08, 2017 janvāris 24, kādu to atstāja Marcis.koloda (Diskusija | devums) (Jauna lapa: == Kas ir Git? == Git ir distributēta versiju kontroles sistēma ar uzsvaru uz ātrdarbību. Git sākotnēji izplānoja un izstrādāja Linuss Torvaldss Linux kodola izstrādei. Kat...)
Jump to navigation Jump to search

Kas ir Git?

Git ir distributēta versiju kontroles sistēma ar uzsvaru uz ātrdarbību. Git sākotnēji izplānoja un izstrādāja Linuss Torvaldss Linux kodola izstrādei. Katra Git darba direktorija ir pilnvērtīgs repozitorijs ar pilnu vēsturi un pilnām versiju kontroles iespējām, neatkarīgi no tīkla savienojuma pieejamības vai centrālā servera.

Pamata komandas izmantojot Git

Sākot darbu ar Git, nepieciešams norādīt informāciju par autoru.

 # Norāda lietotāju 
git config --global user.name "Jānis Briedis" 

# Norāda lietotāja epastu 
 git config --global user.email janis.briedis@venta.lv

Tālāk var vai nu izveidot jaunu repozitoriju vai klonēt jau esošu repozitoriju.

# izveido lokālu repozitoriju 
git init

# Klonē esošu repozitoriju (lokālu)
git clone /cels/uz/repozitoriju

# Klonē esošu repozitoriju (attālinātu)
git clone lietotajs@hosts:/cels/uz/repozitoriju

Lai pievienotu repozitorijam failus nepieciešams izpildīt komandu add

# Var pievienot vienu/vairākus/visus failus
git add <fails>
git add *.html
git add *

Kad veiktas izmaiņas failos, nepieciešams nodot izmaiņas izmantojot commit.

#Nodod izmaiņas lokālajam repozitorijam
git commit -m "Ziņas par veiktajām izmaiņām "

# Ja ir pievienoti jauni faili (šajā gadījumā pievienos visus failus projektā), tos var pievienot pie 'commita'
git commit -a 

Pēc tam kad lokāli izmaiņas ir veiktas, tās ir iespējams pūst uz attālinātu repozitoriju (ssh, github, gitlab u.c).

git push origin master 


Kas ir Gitlab

Gitlab nodrošina attālinātu repozitoriju glabāšanu, tālāku apstrādi un nodrošina piekļuves kontroli. Kā viens no lielākajiem šāda veida servisiem ir GitHub, bet github piedāvā izveidot tikai publiskus repozitorijus, kuri ir pieejami visiem. Gitlab CE (gitlab community edition) ir web bezmaksas risinājums (hostējot pašiem).

Kā lietot GitLab